Evžen Medviď

Rating a informácie o Evžen Medviď

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Evžen Medviď 11929 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 146918. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 83.0512% spoločností je horších ako Evžen Medviď.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Evžen Medviď" href="http://evzen-medvid.sk-rating.com/">
   <img src="http://evzen-medvid.sk-rating.com/evzen-medvid.png" width="150" height="25" alt="Rating Evžen Medviď" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Evžen Medviď

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia